• Magyar (hu)
  • English (UK)

Főlap

Melléklet

Panaszbejelentő nyomtatvány

Ügyfél neve: .......................................................................................
Címe: ................................................................................................
Telefonszám: ......................................................................................
Ügyszám: ..........................................................................................
Bejelentés / Panasz időpontja: (év, hó, nap, óra): ...................................
Bejelentés / Panasz jellege:

  • Szakmai jellegű:
  • Csődeljárás
  • Felszámolási eljárás
  • Végelszámolás
  • Vagyonrendezés
  • Önkormányzati adósságrendezési eljárás
  • Nyilvántartási, ügyviteli hiba miatt
  • Egyéb okok miatt

Bejelentés/Panasz tartalma:

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
Azonnali intézkedés (ha szükséges) leírása: ...........................................
………………………………………………………………………………………….......

Ügyfél aláírása: ………………………………………….................................

Átvevő munkatárs aláírása: ………………………………............................
     
P.H.

<sp